Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 17

Maj 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

POMOCNIK PŁACOWO-KADROWY

Jak przebiega kontrola ZUS

Redakcja

ZASIŁKI

Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego byłego pracownika młodocianego

Izabela Nowacka

Jaką stosować kwotę wolną przy potrącaniu sum z zasiłku chorobowego

Izabela Nowacka

Jak sprostować składki zdrowotne pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym

Paulina Matuszewska

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

Czy pracownikowi samorządowemu mającemu klika miejsc zatrudnienia należy się dodatek stażowy w każdym z nich

Anna Skoczek

Pensum łączone nauczyciela

Anna Skoczek

Czy emeryta można zatrudnić jako urzędnika

Anna Skoczek

Nie wolno robić naborów na miejsce pracy urzędnika oddelegowanego czasowo do pracy w innym urzędzie

Adam Sosnowski

Jak pracownik samorządowy powinien dokumentować prywatne wyjście z pracy

Adam Sosnowski

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Zmiany wymagań kwalifikacyjnych dotyczących niektórych pedagogów

Anna Skoczek

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia członka zarządu a składki ZUS

Paulina Matuszewska

Wadliwie wykonana praca, a obniżenie wynagrodzenia

Bartosz Drozdowicz

Nadpłacony ekwiwalent – czy pracownik powinien go zwrócić

Bartosz Drozdowicz

Czy podwyżka wynagrodzenia z mocą wsteczną obliguje do przeliczenia podstawy zasiłku

Izabela Nowacka

Zaległa premia, a wynagrodzenie urlopowe

Izabela Nowacka

Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca

Izabela Nowacka

Przy odprawach ze zwolnień grupowych bierze się pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia u pracodawcy

Adam Sosnowski

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Pracodawca musi dać środki czystości w naturze

Adam Sosnowski

URLOPY

Są wątpliwości czy pracownik musi składać wniosek o urlop wypoczynkowy jeśli w firmie działa plan urlopów

Adam Sosnowski

Urlop na poszukiwanie pracy nie dla każdego

Iga Dębińska

Przyjmujący dziecko na wychowanie nie skorzysta z urlopu ojcowskiego

Adam Sosnowski

PRAWO PRACY

Kiedy pracodawca musi zgodzić się na ruchomy czas pracy dla pracownika

Anna Skoczek

Czas pracy – najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców

Anna Skoczek

CZAS PRACY

Urlopie na żądanie i opieka nad dzieckiem, a czas pracy

Bartosz Drozdowicz

Jak rozliczyć pracę w majowe święto

Izabela Nowacka

PRAWO PRACY

Czy wręczenie świadectwa pracy pracownikowi jest jednoznacznym z wypowiedzeniem umowy o pracę

Radosław Stępień

Czy pracodawca zawsze musi informować związki zawodowe o zamiarze zwolnią pracownika

Radosław Stępień

Pracownika w przedemerytalnym okresie ochronnym można zwolnić dyscyplinarnie

Adam Sosnowski

Informowanie o dodatkowym zatrudnieniu

Bartosz Drozdowicz

Symbole religijne w miejscu pracy

Bartosz Drozdowicz

Powierzenie pracownikowi mienia pracodawcy

Anna Skoczek

Powtórne nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem, a dokumentacja pracownicza

Anna Skoczek

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Zgłoszenie do ubezpieczenia niepracującego małżonka

Paulina Matuszewska

Działalność gospodarcza i umowa o pracę, a składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Paulina Matuszewska

Rozliczenie składek na FP i FGŚP po powrocie pracownika z urlopu rodzicielskiego

Paulina Matuszewska

Zawieszenie działalności przez pracodawcę, a zasiłek macierzyński oraz urlop wychowawczy pracownicy po rozwiązaniu umowy o pracę

Paulina Matuszewska

KOLEJNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH WAŻNE DLA PRACODAWCÓW

Jadwiga Sztabińska

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Ustalanie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich

Redakcja

Nie będzie procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych

Redakcja

Gminy udostępnią dane jednostkowe z rejestru PESEL

Redakcja

Dnia 31 maja mija termin przekazania pierwszej części kwoty odpisu na ZFŚS

Redakcja

Świadczenie Emerytura+

Redakcja

Ministerstwo odpowiada na pytania o Mama 4+

Redakcja

Nowy wzór świadectwa pracy

Redakcja

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

Rozwiązanie umowy o pracę po urlopie wychowawczym, a świadectwo pracy

Izabela Nowacka