Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz pracownik zadeklarował właśnie, że z powodu zmiany swoich przekonań religijnych będzie od teraz przychodził do pracy w turbanie. Wzbudza to duże kontrowersje, przyciąga uwagę, niektórzy to krytykują, generalnie powstał wokół tego szum, którego nie chcemy. Nie wiemy jak możemy zachować się w tej sytuacji, nie przeszkadzają nam przekonania religijne pracownika ale ubiór pracownika owszem, czy możemy wymagać od pracowników aby nie eksponowali swoich przekonań religijnych w czasie pracy jednocześnie nie będąc posądzonym o dyskryminację?

ODPOWIEDŹ


Zgodnie z art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. A wolność realizowana jest poprzez swobodę wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Zgodnie jednak z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dopuszczalne jest ograniczenie pracownikom możliwości eksponowania atrybutów ubioru zgodnych ze swoją wiarą i przekonaniami w godzinach pracy. 

UZASANIENIE


Odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z 14 marca 2017 r. (sygn. akt: C–157/15), na grunt przypadku dotyczącego noszenia symboli religijnych w miejscu pracy podjęto rozstrzygniecie, zgodnie 
z którym pracodawca może zakazać noszenie chust zakrywających twarze przez muzułmańskie kobiety w godzinach pracy. Naturalnie rozstrzygnięcie to będzie znajdowało zastosowanie w przypadku innych wszelkiego rodzaju częściach odzieży i przedmiotów stanowiących symbole religijne

We wspomnianym wyroku sprawa dotyczyła zwolnienia z pracy pracownicy, która pomimo funkcjonowania regulacji wewnątrzzakładowych (regulamin pracy) zakazujących noszenia widocznych symboli wiary, nie dostosowała się do tegoż zakazu za co została zwolniona z pracy. Pracodawca podniósł, że jego firma chce zachowywać neut...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.