Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Jaką stosować kwotę wolną przy potrącaniu sum z zasiłku chorobowego

177

W marcu pracownik opiekował się chorym dzieckiem przez 10 dni, za które przysługuje mu zasiłek opiekuńczy w wysokości 736,34 zł brutto. Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne – 400 zł miesięcznie i niealimentacyjne na łączną sumę ponad 5000 zł. Jak dokonać potrącenia z zasiłku przy zbiegu i ile obecnie wynoszą kwoty wolne? 
 

ODPOWIEDŹ


Zasiłki podlegają potrąceniom i egzekucji na zasadach określonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

UZASADNIENIE


Z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku, po odliczeniu zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, mogą być potrącone m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych i innych niż alimentacyjne. 

Tak jak przy potrąceniach z wynagrodzenia za pracę, tu również występują granice potrąceń i kwoty wolne od ujęć. I tak, w razie zbiegu egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych zasiłki są potrącane do wysokości 60% kwoty zasiłku brutto. 

Zaś kwota wolna wynosi od 1 marca 2019 r. po waloryzacji (wskaźnik 102,86%):

  • 514,30 zł – dla alimentów,
  • 848,60 zł – dla pozostałych należności

przy czym są to kwoty mające zastosowanie gdy zasiłek przysługuje za cały miesiąc. Natomiast jeśli za część miesiąca – kwotę tę ustala się proporcjonalnie do okresu poboru zasiłku. 

Potrącenie powinno przebiegać w następujący sposób:
1. Maksymalna część zasiłku, podlegająca potrąceniu:
 736,34 zł x 60% = 441,80 zł
2....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę