Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Przyjmujący dziecko na wychowanie nie skorzysta z urlopu ojcowskiego

206

Pracownik zgłosił się do kadr z pytaniem czy po przyjęciu na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej nabędzie prawo do urlopu ojcowskiego. Zdaniem kadr ma do tego prawo tak jak i do innych urlopów związanych z rodzicielstwem.

Odpowiedź


Niestety kadry się mylą. Co do zasady rzeczywiście pracownik przyjmujący na wychowanie dziecko w ramach rodziny zastępczej ma prawo do urlopów związanych z rodzicielstwem. Od tej zasady jest jednak wyjątek– nie nabywa on uprawnień do urlopu ojcowskiego, który z definicji służy tylko biologicznemu ojcu dziecka.

Uzasadnienie


Co do zasady uznać można, że pracownik przyjmujący dziecko na wychowanie (przy założeniu, że nie występuje w roli rodziny zastępczej zawodowej) ma bardzo podobne uprawnienia jak pracownik– biologiczny rodzic.

Nie ma wątpliwości, że ktoś kto przyjmuje dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Mówi o tym wprost art. 183 Kodeksu pracy. 

Zgodnie z tym przepisem pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienie dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza– z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej– ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Osoba taka może również skorzystać z urlopu rodzicielskiego (i ty razem za wyjątkiem sytuacji gdy występuje w roli rodziny zastępczej zawodowej). Przysługuje on w wymiarze:

  • 32 tygodni– w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;
  • 34 tygodni– w razie jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka;
  • 29 tygodni– w razie przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia.

Tylko biologiczny rodzic


Po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.