Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Są wątpliwości czy pracownik musi składać wniosek o urlop wypoczynkowy jeśli w firmie działa plan urlopów

185

W firmie funkcjonuje plan urlopów wypoczynkowych. Czy mimo to pracodawca może się domagać, żeby pracownicy składali przed skorzystaniem z wolnego wnioski o udzielenie  urlopu wypoczynkowego?

Odpowiedź


Nie ma przepisu, który jednoznacznie regulowałby te kwestie. Wydaje się jednak z praktycznego punktu widzenia, że jeśli pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach przewidzi konieczność składania przez pracowników wniosków o udzielenie im urlopu wypoczynkowego to takie rozwiązanie jest dopuszczalne nawet mimo tego, że w firmie funkcjonuje plan urlopów.

Uzasadnienie


Istnieje kilka orzeczeń Sądu Najwyższego, z których można wysnuć wniosek, że w przypadku funkcjonowania u pracodawcy planu urlopów wypoczynkowych nie ma potrzeby składania przez pracownika dodatkowych wniosków o udzielenie mu takiego urlopu. Przykładem może być wyrok Sądu Najwyższego z 15 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 206.00), który głosi, że: „Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie ur...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę