Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – kiedy zasiłek za...

Osoba, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zasiłku w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem, w tym także gdy dziecko zostało poddane izolacji lub kwarantannie. Z zasiłku op...

1 grudnia 2021

Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

29 listopada 2021

Przepisy dotyczące sygnalistów wymagają dopracowania

Ważne jest odpowiednie opracowanie i wprowadzenie w życie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, ponieważ na długi czas może zadecydować o społecznym postrzeganiu instytucji s...

29 listopada 2021

Ważne zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach od 2022 r.

Od nowego roku zmienią się przepisy dotyczące zasad obejmowania i ustawania ubezpieczeń dobrowolnych – emerytalnego, rentowych i chorobowego. Nieterminowe opłacenie składek nie będzie już powodowało u...

29 listopada 2021