Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Nie wolno robić naborów na miejsce pracy urzędnika oddelegowanego czasowo do pracy w innym urzędzie

164

Urzędnik samorządowy został oddelegowany do pracy w innym urzędzie. Jak w tej sytuacji potraktować pozostawione przez niego stanowisko pracy? Czy można uznać, że mamy do czynienia z wakatem i ogłosić nabór na to miejsce pracy?

Odpowiedź


Oddelegowany pracownik samorządowy ma prawo wrócić na swoje pierwotne miejsce pracy. A to oznacza, że w żadnym wypadku nie może ono zostać uznane za wakat. Wyklucza to też nabór nowych pracowników na to stanowisko. 

Uzasadnienie


Artykuł 21 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę. Musi to być zgodne z jego kwalifikacjami. W okresie tym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Niestety, przepisy cytowanej ustawy nie precyzują jak należy postąpić z dotychczasowymi obowiązkami pracownika w czasie, gdy powierzono mu wykonywanie innej pracy. 

Z całą pewnością można jednak stwierdzić że nie mamy w tym przypadku do czynienia z powstaniem wolnego stanowiska pracy. Niemniej jednak nie można przyjąć, że mamy do czynienia z powstaniem wolnego stanowiska pracy. 

Zgodnie bowiem z art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych wolne stanowisko to tak...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę