Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Czy emeryta można zatrudnić jako urzędnika

203

Jedne z naszych pracowników w czerwcu ma przejść na emeryturę. Od września, w związku z odejściem jednego z urzędników, chcielibyśmy zatrudnić go ponownie. Emeryt wróciłby do nas na takie samo stanowisko, jakie zajmował przed przejściem na emeryturę. Czy możemy tak zrobić?

Odpowiedź 


Tak, nie ma przeszkód prawnych żeby emeryta zatrudnić na stanowisku urzędniczym.

Uzasadnienie


Ogólne warunki zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych uregulowane zostały w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych. Nie zawiera ona regulacji, które uniemożliwiałyby  wyłączałyby zatrudnienie na stanowisku urzędniczym osób pobierających świadczenia emerytalne.

 

WAŻNE: Nie istnieją prawne przeszkody w zatrudnieniu osoby pobierającej świadczenie emerytalne na to samo lub podobne stanowisko do zajmowanego przez nią wcześniej w danym urzędzie. Jedynym ograniczeniem jest spełnianie przez nią wymogów określonych w ustawie o pracownikach samorządowych. Biorąc pod uwagę, że ma to być zatrudnienie  powtórne na tym samym stanowisku należy założyć, że osoba ta spełnia te wymogi.

 

Przypomnijmy, że pracownikiem samorządowym może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi:

  • jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem, że na dane stanowisko może ubiegać się także osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, a praca na tym stanowisku nie polega na udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa oraz taka osoba posiada wykazaną odpowiednim dokumentem znajomość języka polskiego),
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Ustawodawca wprowadza dodatkowe wymogi w zależności od podstawy zatrudnienia pracownika samorząd...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.