Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , CZAS PRACY

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Czas pracy – najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców

187

Skargi wskazujące na naruszenia przepisów o czasie pracy i wypłacie należności pracowniczych rokrocznie stanowią ponad 40% ogółu skarg zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy. inspekcji. Dlatego w 2019 r. dodatkowo przeprowadzone będą kontrole dotyczące czasu pracy.

Przestrzeganie przez pracodawcę przepisów dotyczących czasu pracy nastręcza czasami trudności. Jest to jeden z elementów badanych przez inspektorów 
w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiamy zestawienie błędów popełnianych przez pracodawców.

W czasie kontroli dotyczącej prowadzenia akt osobowych pracowników pracodawcy najczęściej popełniane błędy polegają na: 

  • braku chronologii w dokumentach,
  • braku podziału na części A, B, C, D dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy został nawiązany począwszy od 1 stycznia 2019 r.,
  • umieszczaniu dokumentów w niewłaściwej części akt, brak numeracji na wszystkich lub niektórych kartach,
  • przechowywaniu oryginalnych dokumentów, 
  • przechowywaniu dokumentów dotyczących kar porządkowych po upływie roku nienagannej pracy.

Kolejne nieprawidłowości pojawiają się często w systemach i  rozkładach czasu pracy oraz okresach rozliczeniowych. Wprowadzenie systemów czasu pracy jedynie w umowach o pracę albo bez zachowania przesłanek, od których uzależnia się możliwość ich wprowadzania może narazić pracodawcę na spore kłopoty. Inne błędy popełniane przez pracodawcę w tym zakresie to stosowanie systemów czasu pracy nieprzewidzianych w przepisach zakładowych, przedłużanie okresów rozliczeniowych ponad dopuszczalne oraz nieprzekazanie do PIP informacji o wydłużeniu okresu rozliczeniowego ponad standardowy.

Często dochodzi też do naruszania norm dotyczących czasu pracy. Do najczęstszych naruszeń należy:

  • planowanie pracy ponad dopuszczalny, maksymalny dobowy wymiar czasu pracy oraz z naruszeniem doby pracowniczej,
  • planowanie pracy ponad wymiar czasu pracy obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym,
  • błędne ustalanie wymiaru czasu pracy,
  • naruszanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 

Pracodawcy, u których praca odbywa się w niedzielę i święta powinni pamiętać, że nie mogą:

  • wydawać pracownikom polecania pracy...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę