Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pełnię funkcję członka zarządu i otrzymuję miesięczne wynagrodzenie. Czy od tego wynagrodzenia należy naliczać składki tak jak za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę?

Odpowiedź


Czytelnik pełniąc funkcję członka zarządu może być zatrudniony m.in. na podstawie aktu powołania, umowy o pracę bądź na podstawie kontraktu menadżerskiego ( forma umowy zlecenia).

Wynagrodzenie otrzymywane przez Członka na podstawie aktu powołania nie jest podlega ubezpieczaniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Natomiast wynagrodzenie otrzymywane na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia podlega pociąga ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu na ogólnych zasadach stosowanych do tego typu umów.

Uzasadnienie
Wynagrodzenia członka zarządu „zatrudnionego” aktem powołania

W przypadku powołania członek zarządu może wykonywać swoją funkcję za wynagrodzeniem. Dodać trzeba, że powołanie na funkcję członka zarządu odbywa się na mocy uchwały zgromadzenia wspólników.

Należy zwrócić uwagę, że w ustawie o systemie ubezpieczeń oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustawodawca nie ujął wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję w formie powołania. 

Wobec powyższego, wynagrodzenie powołanego członka zarządu nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, co oznacza że osoby sprawującej taką funkcję nie zgłasza się do powyższych ubezpieczeń. 

Zwrócić uwagę należy, że powołanie wynikające z  uchwały wspólników, powoduje, że nie jest zawierana umowa, która ustalałaby zakres czynności oraz wynagrodzenie. Ustalone wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu, należy do kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, bowiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z działalności wykonywanej osobiście są to min. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zatem powołany członek zarządu otrzymujący wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, traktowany jest jak przedsiębiorca i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach ogólnych.

 

WAŻNE: Wynagrodzenie powołanego członka zarządu stanowi przychód z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.
 


Wynagrodzenie członka zarządu zatrudnionego na umowę o pracę lub zlecania – kontrakt menadżerski


...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.