Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Pracownika w przedemerytalnym okresie ochronnym można zwolnić dyscyplinarnie

173

Pracownikowi zostało tylko 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dopuścił się wielokrotnie czynów, które zdaniem pracodawcy można uznać za rażące naruszenie obowiązków pracowniczych – przede wszystkim bez ustanku krytykuje swoich przełożonych. Osoba ta jest przekonana o swojej bezkarności właśnie dlatego, że niewiele zostało jej do emerytury i jest z tego powodu chroniona przed wyrzuceniem z pracy. Pracodawca uznał jednak, że kogoś takiego trzeba zwolnić dyscyplinarnie. Czy może to zrobić skoro pracownik należy do kategorii chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

Odpowiedź


Pracownik, który korzysta z przywileju ochrony przedemerytalnej jest objęty zakazem wypowiadania umów o pracę. Zakaz ten nie jest jednak bezwzględny. Nie ma więc przeszkód by wypowiedzieć mu taką umowę z jego winy i to bez wypowiedzenia.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 39 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Oznacza to, że w okresie ochronnym pracodawca może zwolnić takiego pracownika:

  • tylko jest on sam o to wystąpi;
  • jeśli strony zawrą porozumienie skutkujące pozbyciem się osoby w okresie ochronnym;
  • dyscyplinarnie czyli bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych albo niezawinionych przez zatrudnionego.
  • Pracodawca może się pozbyć pracownika, który:
  • dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, 
  • popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo (o ile tylko jego sprawstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem), 
  • utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Artykuł 52 k.p. regulujący kwestie zwolnienia dyscyplinarnego nie określa niestety jakie zachowania pracownika można uznać za ciężkie naruszenie jego obowiązków. 

W tej sytuacji tylko od pracodawcy zależy jak zakwalifikuje określone zachowania zatrudnionych przez siebie osób....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę