Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Dnia 31 maja mija termin przekazania pierwszej części kwoty odpisu na ZFŚS

182

Pracodawca prowadzący działalność socjalną musi pamiętać o przestrzeganie przepisów związanych z jej prowadzeniem. Jednym z nich jest przekazywanie odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek księgowy.

Co najmniej 75% kwoty odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek księgowy ZFŚS pracodawca musi przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja. Jeśli tego nie zrobi związki zawodowe mogą zwrócić się do pracodawcy za pośrednictwem sądu pracy z żądaniem natychmiastowego przekazania należnych środków.
Pozostałą kwotę tj. brakujące 25% równowartości naliczonego odpisu pracodawca musi przekazać na wyodrębnione konto do 30 września danego roku. Również ten termin jest nieprzekraczalny. Jest to ostateczny termin na przekazanie wszystkich środków z tytułu odpisu podstawowego na pracowników pracujących w normalnych warunkach, odpisu podstawowego na pracowników młodocianych i odpisu podstawowego na pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.
Na koniec roku kalendarzowego, czyli do 31 grudnia pracodawca ma obowiązek dokonać ostatecznej korekty wysokości odpisu na ZFŚS. W praktyce oznacza to powtórne ustale...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę