Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków zdecydowałem o „pożyczeniu” pracownikowi firmowego telefonu komórkowego. Nie wiem tylko, jak to zrobić formalnie.

ODPOWIEDŹ


Takie „pożyczenie” w prawie pracy określa się jako  powierzenie pracownikowi mienia. Pracownik powinien wyrazić zgodę na powierzenie mu mienia z obowiązkiem zwrotu lub dokonania rozliczenia. Mienie, w tym przypadku telefon, należy wydać pracownikowi w taki sposób, aby mógł sprawdzić w jakim jest stanie. 

Choć zgoda pracownika na przyjęcie odpowiedzialności za mienie powierzone nie musi być odrębnie sformułowana i wyrażona warto jednak potwierdzić to na piśmie. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych problemów, w przypadku kontroli stanu powierzonego przedmiotu lub jego uszkodzenia.

Wynika ona z samego faktu przyjęcia określonego składnika mienia pracodawcy do używania i sprawowania nad nim pieczy. Z reguły wymagane jest pisemne potwierdzenie tych okoliczności przez pracownika. Pozwala to na późniejszą kontrolę stanu technicznego rzeczy, która została została pracownikowi powierzona.

UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 124 Kodeksu pracy pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

  • pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
  • narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
  • inne rzeczy

– odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.


W wyroku SN z 24 stycznia 2017 r. (sygn. akt II PK 306/15) Sąd Najwyższy stwierdził, że „ (…) pracownik, któremu powierzono mienie w prawidłowy sposób, ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 124 k.p., choćby nawet nie podpisał deklaracji o przyjęciu tej odpowiedzialności. Istotna jest bowiem rzeczywista zgoda pracownika na przyjęcie owej odpowiedzialności, wynikająca wprost lub pośrednio z uzgodnienia rodzaju pracy w umowie o pracę, a wyrażona na tyle wyraźnie, by nie budziła wątpliwości oraz to, by powierzenie mienia nastąpiło w taki sposób, aby pracownik wszedł w jego rzeczywiste posiadanie i mógł nim dysponować w warunkach zapewniających możliwość zabezpieczenia mienia przed dostępem osób nieupowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.