Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasi pracownicy, nie uprzedzając wcześniej o swojej nieobecności w danym dniu, w trakcie tej nieobecności tj. już po rozpoczęciu planowanej godziny rozpoczęcia pracy, usprawiedliwiają swoją nieobecność wskazując, że jest to opieka nad dzieckiem. Czy nie powinniśmy traktować tego jak urlop na żądanie? Uważamy, że pracownicy nie mogą w takiej sytuacji sami decydować czy nieobecność to „opieka” czy urlop na żądanie.
 

ODPOWIEDŹ


Pracownik powinien zgłosić nieobecność przed rozpoczęciem pracy w danym dniu. Skoro nie stawił się na daną godzinę do pracy, to musiał już przed momentem planowanego rozpoczęcia pracy wiedzieć, że nie będzie mógł się stawić na miejsce pracy. 

Dlatego rozstrzygając jak zakwalifikować nieobecność w takim przypadku – tj. czy obniży limit urlopu na żądanie czy opieki, należy uwzględnić szerszy kontekst sprawy, wszelkie okoliczności Państwu znane, przede wszystkim wiarygodność przyczyn nieobecności podanych przez pracownika. 

W skrajnym przypadku mogą Państwo potraktować nieobecność jako nieusprawiedliwioną i nie wliczać czasu nieobecności do czasu pracy.

UZASANIENIE


Zgodnie z art. 1672 ustawy z 26 czerwca 1964 r. – Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Analogicznie przy tzw. „opiece”– zgodnie z art. 188 § 3 Kodeksu pracy, zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1 (opieka na dziecko), udzielane [..].

Jak widzimy w obu przypadkach, przepisy wskazują, że pracodawca „udziela” zarówno urlopu na żądanie jak i zwolnienia od pracy celem opieki nad dzieckiem. Innymi słowy, pracownik nie może sam zdecydować o tym, że danego dnia skorzysta z tego uprawienia.

Odnośnie do zwolnienia od pracy „na opiekę” – skoro jest to zwolnienie od pracy, udziela go zawsze pracodawca. Termin zwolnienia powinien być uzgodniony z pracodawcą. To oznacza, że pracownik powinien przed wykorzystaniem zwolnienia złożyć stosowny wniosek (nie musi go uzasadniać, ani dokumentować potrzeby skorzystania ze zwolnienia od pracy) i poczekać na udzielenie zwolnienia przez przełożonego. 

Przełożony powinien wniosek zaa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.