Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Czy pracownikowi samorządowemu mającemu klika miejsc zatrudnienia należy się dodatek stażowy w każdym z nich

189

Jeden z pracowników naszej jednostki zatrudniony na pół etatu ma jeszcze pełen etat w urzędzie gminy. Czy oznacza to, że jest on uprawniony do dodatku stażowego w obu miejscach pracy? 

ODPOWIEDŹ: 


Tak, pracownikowi należy się dodatek stażowy w każdej jednostce, o ile spełnia przesłanki pozwalające na jej otrzymanie. W przepisach brak jest regulacji ograniczających możliwość otrzymywania tego dodatku do jednej jednostki samorządowej.

Uzasadnienie


Warunkiem koniecznym do przyznania dodatku stażowego jest określony staż pracy. Ma do niego prawo każdy pracownik samorządowy, który wykaże że ma 5–letni ogólny staż pracy. Przy tym staż ten nie musi być odbyty w jednostce sfery budżetowej. Będzie on liczony do wysługi lat niezależnie od tego, czy poprzednimi miejscami pracy ubiegającego się o dodatek były jednostki sektora publicznego czy prywatnego. 

Ponadto do minimalnego 5–letniego okresu pracy, którego upływ uprawnia pracownika samorządowego do dodatku stażowego należy wliczać również inne okresy (o charakterze niepracowniczym), uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów do stażu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, np. okresy:

  • pozostawania bez pracy przez osobę przywróconą przez sąd do pracy na poprzednich warunkach;
  • za jakie zatrudniony otrzymał odszkodowanie z tytułu skrócenia wypowiedzenia;
  • pracy w gospodarstwie...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.