Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Nie będzie procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych

0 827

Rezygnację z procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych polegającą na ustaleniu dla każdego bezrobotnego jednego z trzech profili, którym odpowiadały różne formy aktywizacji zawodowej zakłada projekt ustawy 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 14 czerwca 2019 r.
 

Odejście od tego rozwiązania sp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź