Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Nowy wzór świadectwa pracy

235

W celu pełnego wdrożenia przepisów RODO Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zmiany m.in. w Kodeksie pracy dotyczące danych osobowych, które można pozyskiwać do pracownika oraz ubiegającego się o pracę. W związku z tymi zmianami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.
 

Zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z art. 221 § 1 Kodeksu pracy usunięto punkt dotyczący imion rodziców pracownika. 

W związku z tym, od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów od pracownika pracodawca będzie mógł dodatkowo danych dotyczących: 

  • adresu zamieszkania,
  • numeru PESEL, a jeśli pracownik go nie ma – rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
  • innych danych osobowych pracownika, a także danych osobowych jego dzieci i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  • wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył w...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.