Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak należy rozliczać wynagrodzenie, gdzie umowa jest zawarta na stałe wynagrodzenie 2250 zł, w przypadku kiedy pracownik przychodzi do pracy w połowie miesiąc, np.: od 15 marca 2019 r. Czy należy kwotę 2250 zł podzielić przez 31 dni danego miesiąca, czy przez ilość dni roboczych danego miesiąca, a następnie przemnożyć przez liczbę dni pracujących (czyli 11 dni) czy wszystkich (czyli 17 dni). Każda metoda wyliczenia daje inne wartości wynagrodzenia. Jak to zrobić prawidłowo?

Odpowiedź


Podzielnikiem jest tu liczba godzin przypadających do przepracowania w marcu, a nie liczba dni (ani kalendarzowych ani roboczych).

Uzasadnienie


O tym jak obliczać wynagrodzenie, ustalone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, mówi jeden z aktów wykonawczych do Kodeksu pracy, tj. rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

W przypadku obliczania wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy w okresie przed zatrudnie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.