Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Jak sprostować składki zdrowotne pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym

210

Moja pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Przez nieuwagę w listopadzie i grudniu 2018 roku wykazałam do ZUS starą podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. W jaki sposób mogę tę sytuację sprostować?

Odpowiedź


Należy złożyć korektę imienną raportów ZUS RCA za listopad i grudzień 2018 r. z właściwą podstawa wymiaru składki (620 zł) oraz kwotą składki (55,80 zł).

Uzasadnienie


Pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu. 

Podstawę wymiaru na ubezpieczenie społeczne stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy składek emerytalno–rentowych czyli roczna kwota graniczna. 

Dodać należy, że kwota ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i niższa niż 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Oznacza to, że:
– podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2018 r. nie może być:

  • wyższa niż 2665,80 zł, tj. 60% z 4443 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz.1174) oraz 
  • niższa niż 1575,00 zł, tj. 75% z 2100 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 847),

– podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2019 r. nie może być:

  • wyższa niż 2859,00 zł, tj. 60% z 4765 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz.1185) oraz 
  • niższa niż 1687,50 zł, tj. 75% z 2250 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794). 

 

WAŻNE: Od 1 listopada 2018 r. podwyższona została podstawa składki zdrowotnej. Zatem podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 
w związku z pobytem na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadaj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.