Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Gminy udostępnią dane jednostkowe z rejestru PESEL

222

Od 1 maja 2019 r. zmieni się organ udostępniający dane jednostkowe z rejestru PESEL. Przed tą datą był to minister spraw wewnętrznych i administracji. Nowelizacja wprowadziła zmianę organu udostępniającego – z ministra na organ gminy.

Organom gmin przyznano kompetencję do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL (to dane uzyskiwane z rejestru PESEL lub rejestrów mieszkańców, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem). 
W poprzednim stanie prawnym gminy udostępniały dane jednostkowe jedynie z lokalnego rejestru mieszkańców. Wprowadzona zmiana jest zbieżna 
z regulacjami dotyczącymi udostępniania danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych wyłącznie przez gminy.
Co do zasady wniosek o dane jednostkowe będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. Wyjątek dotyczy wniosku w tej samej sprawie, który będzie można złożyć wyłącznie do jednego organu gminy. Ma to przeciwdziałać sytuacjom, w których wnioskodawca kieruje ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy. Regulacja ta ma dotyczyć również sytuacji, gdy wnioskodawca zamierza złożyć w późniejszym terminie kolejny wniosek w tej samej sprawie. W tym przypadku organem właściwym do jego realizacji będzie wyłącznie ten organ gminy, który rozpatrywał wcześniejszy wniosek.
Technologicznie gminy są gotowe do przejęcia na siebie tego obowiązku, ponieważ  od 1 marca 2015 r. organy gmin mają dostęp do rejestru PESEL.
Przepisy wprowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.