Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 18

Czerwiec 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

POMOCNIK PŁACOWO-KADROWY

Społeczny inspektor pracy w urzędach państwowych i terytorialnych

Paulina Matuszewska

ZASIŁKI

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy po urlopie wychowawczym

Bartosz Drozdowicz

Czy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjąć świąteczną premię

Izabela Nowacka

Z jakiego okresu obliczyć podstawę zasiłku dla pracownika ponownie zatrudnionego

Izabela Nowacka

Zasiłek opiekuńczy za dni niespodziewanego zamknięcia przedszkola

Paulina Matuszewska

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

Czego mogą dotyczyć inne polecenia pracodawcy

Anna Skoczek

Nagroda jubileuszowa dla pracownika służby cywilnej

Anna Skoczek

Zawieszenie urzędnika w pełnieniu obowiązków służbowych przez prokuratora lub sąd

Bartosz Drozdowicz

Wynagrodzenie przeniesionego pracownika samorządowego

Paulina Matuszewska

WYNAGRODZENIA

Zwolnienie lekarskie po wypłacie wynagrodzenia

Bartosz Drozdowicz

Skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia, a wynagrodzenie z tego tytułu

Paulina Matuszewska

Czy pracownikowi powołanemu do służby przygotowawczej przysługuje od pracodawcy odprawa pieniężna

Izabela Nowacka

Wynagrodzenie za nadgodziny dobowe i tygodniowe

Paulina Matuszewska

Zatrudnienie nowego pracownika, a oświadczenie o kwocie wolnej

Izabela Nowacka

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Warunki pracy w sytuacji wykonywania pracy przez zleceniobiorców i osób będących na samozatrudnieniu

Radosław Stępień

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy

Radosław Stępień

URLOPY

Urlop bezpłatny – czy zawsze można odmówić

Bartosz Drozdowicz

Jak w świadectwie pracy wykazać urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego

Izabela Nowacka

URLOPY

Wymiar urlopu z dwóch równoległych stosunków pracy

Paulina Matuszewska

CZAS PRACY

Czas pracy handlowca

Radosław Stępień

Czy zleceniobiorca ma prawo do płatnej przerwy

Iga Dębińska

Ile godzin nadliczbowych w miesiącu może pracować pracownik

Iga Dębińska

Zaliczanie czasu potrzebnego na oddawanie krwi do czasu pracy

Bartosz Drozdowicz

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

Jakie są konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika

Iga Dębińska

Utrata prawa jazdy, a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Paulina Matuszewska

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym

Iga Dębińska

Czy ze środków ZFŚS można sfinansować święto firmy

Anna Skoczek

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Składki ZUS od wspólników spółki z o.o.

Paulina Matuszewska

Składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe od umowy zlecenia dla osoby pobierającej zasiłek macierzyński

Redakcja

Składka wypadkowa za marzec 2019 roku naliczana według stopy procentowej ustalonej od 1 kwietnia 2019 r.

Paulina Matuszewska

Mały ZUS po zawieszeniu działalności gospodarczej i ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS

Paulina Matuszewska

WAŻNE TEMATY

Kolejne zmiany w kodeksie pracy już wkrótce

Jadwiga Sztabińska

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne najwyższy od lat

Redakcja

Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Redakcja

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

Redakcja

Od lipca będzie 500+ na pierwsze dziecko

Redakcja