Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Jak pracownik samorządowy powinien dokumentować prywatne wyjście z pracy

191

Czy w przypadku pracowników samorządowych obowiązują jakieś specjalne zasady dokumentowania prywatnych wyjść z pracy?

Odpowiedź


Pracownicy samorządowi potwierdzają prywatne wyjścia z pracy taka samo jak wszyscy inni pracownicy, których dotyczącą zasady zawarte w Kodeksie pracy.

Uzasadnienie


Artykuł 43 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Ponieważ w ustawie o pracownikach samorządowych brak jest norm regulujących odrębnie dla tej kategorii zatrudnionych zasady dokumentowania prywatnych wyjść z pracy przyjąć należy założenie iż w tej kwestii stosować się powinno zasady zawarte w Kodeksie pracy.

Kwestie te reguluje art. 151 §2 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie takiego wyjścia nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Kluczowe dla tego przepisu jest sformułowanie „na pisemny wniosek”. Oznacza ono, że nie dopuszcza się innej formy.  W praktyce często spotyka się wzory takich wniosków, w których pracownik nie tylko określa kiedy i na jak długo chce wyjść z pracy, ale także zawierające jego zobowiązanie do opracowania tego czasu, nierzadko nawet ze wskazaniem terminu, w którym powinno to nastąpić. Taki dokument z jednej strony da pracodawcy prawo do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę