Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 kwietnia 2019

NR 17 (Maj 2019)

Rozwiązanie umowy o pracę po urlopie wychowawczym, a świadectwo pracy

223

Pracownica powracająca z urlopu wychowawczego otrzymała 3–miesięczne wypowiedzenie z pracy, które upływa 31 stycznia 2019 r. pytanie brzmi:

 

  1. czy na świadectwie pracy mam wpisać urlop rodzicielski, na którym pracownica przebywała od 29 kwietnia 2015 do 27 października 2015 r. wykorzystała go w pełnym wymiarze jednorazowo, a dziecko urodziło się 28 października 2015 r.,

  2. czy na świadectwie pracy umieszczam punkt (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia przypadające w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy,

  3. czy na świadectwie pracy wpisuję, że wykorzystała 3 dni wolne na poszukiwanie pracy Pracownica pracuje u nas od 2007 r.

 

Odpowiedź

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące m.in. urlopów:

 

  • wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;

  • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;

  • wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;

 

a także

 

  • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

 

 

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o urlop rodzicielski, to jeśli został on w całości wykorzystany w 2015 r., to taką informację należy umieścić w treści świadectwa by ewentualny przyszły, nowy pracodawca wiedział, że to uprawnienie zostało już wyczerpane. Jeśli pracownica korzystała z urlopu w ciągłości, na podstawie jednego wniosku, złożonego po porodzie, to jako podstawę prawną należy wpisać art. 1791 Kodeksu pracy.

 

WAŻNE: Na świadectwie pracy nie umieszcza się informacji o dniach wolnych na poszukiwanie pracy, g...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.