Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzimy firmę budowlaną, nasz pracownik postawił krzywą ścianę, znacznie odbiegającą od przyjętych norm i dopuszczalnych odchyleń od pionu. Zdarza mu się to nie pierwszy raz. Jest to wynikiem lekkomyślności, stać go zdecydowanie żeby wykonywać dobrą pracę. Ściana musiała być rozebrana i postawiona od nowa, straciliśmy czas, pieniądze i reputacje. Czy możemy potrącić pracownikowi wynagrodzenie za czas w którym budował tę ścianę? Nie zrekompensuje to całej szkody ale może zmobilizuje pracownika.

ODPOWIEDŹ


Jeżeli pracownik wadliwie wykonał swoją pracę, wynagrodzenie można zmniejszyć, nawet w całości. 

UZASANIENIE


Zgodnie z art. 82 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Firmy rzadko decydują się z możliwości obniżenia/pozbawienia wynagrodzenia na podstawie wskazanego przepisu. Na pewno nie jest to rozwiązanie powszechne, szczególnie obecnie gdzie trudno o wykwalifikowaną kadrę na rynku. Pracodawcy jednak nie muszą ponosić kosztów pracy, która została wykonana wadliwie. Należy wyraźnie zaznaczyć, że obniżenie wynagrodzenia nie jest tym samym co potrącenie i dlatego nie musimy poszukiwać dodatkowych podstaw prawnych. Wskazany przepis jest samodzielną podstawą do zastosowania tego środka.

Generalnie obniżenie wynagrodzenia, rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania dwóch okoliczności: wadliwość wykonanej pracy i zawinionego działania pracownika. W razie sporu sądowego, pracodawca musi udowodnić obie okoliczności, dlatego radzę nie stosować obniżenia wynagrodzenia zupełnie dowolnie (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 9 października 2014 r. sygn. akt: VII Pa 109/14). W opisanym przez Państwa przypadku, wada wydaje się oczywista i przez lekkomyślność i niedbalstwo zawin...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę