Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Kiedy pracodawca musi zgodzić się na ruchomy czas pracy dla pracownika

197

Jedne z naszych pracowników ma niepełnosprawne dziecko. W związku z koniecznością zapewnienia mu stałej opieki zwrócił się do mnie z podaniem o wniosek o wprowadzenie ruchomej organizacji czasu pracy. Czy muszę się na to zgodzić?

ODPOWEDŹ


Tak, pracodawca co  do zasady musi zaakceptować wniosek o wprowadzenie ruchomej organizacji czasu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy w przypadku rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Będzie on mógł w tej sytuacji odmówić uwzględnienia wniosku, gdy jego uwzględnienie nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. 

UZASADNIENIE


Obowiązek wyrażenie zgody na ruchomą organizację czasu pracy (lub indywidualny rozkładu czasu pracy) poza wymienionym wcześnie przypadkiem dotyczy również wniosku złożonego przez:

  • pracownika–małżonka albo pracownika–rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej,
  • pracownika–rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu,
  • pracownika–rodzica dziecka posiadającego, odpowiednio, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo oświatowe.
     

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy nie musi być tylko inicjatywą pracownika. Również pracodawca może wprowadzić taki rozwiązanie dla wszystkich lub części pracowników. 

Ruchoma organizacja czasu pracy umożliwia stworzenie takiego rozkładu czasu pracy,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.