Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Czy podwyżka wynagrodzenia z mocą wsteczną obliguje do przeliczenia podstawy zasiłku

163

Od 1 maja br. w naszej firmie, w dziale handlowym, wprowadzono podwyżki wynagrodzenia, ale z mocą wsteczną tj. od 1 marca 2019 r. Pierwsza wypłata, już po podwyżce, nastąpi 31 maja, wraz z wyrównaniem za poprzednie miesiące. Wyrównanie obejmie nie tylko zasadnicze, ale także pozostałe składniki jak premie regulaminowe czy dodatki obliczane z podstawy zasadniczej. Czy należy również przeliczyć i wyrównać świadczenia chorobowe, opiekuńcze za okresy, których podwyżka dotyczy?

Odpowiedź


Tak. Skoro podwyżka wynagrodzenia i jego składników objęła wsteczny okres, należy dokonać odpowiedniego przeliczenia należności takich jak wynagrodzenie chorobowe czy zasiłki.  

Uzasadnianie


Wynagrodzenie chorobowe, zasiłki, podlegają ponownemu przeliczeniu w związku z podwyżką pensji, z mocą wsteczną, za miesiące uwzględniane w podstawie wymiaru danego świadczenia. 

 

WAŻNE: Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego jak i zasiłków tworzy przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.  Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy zasiłkowej w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.  

 

Jeżeli w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru nastąpiła zmiana w wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany stanowiska pracy lub modyfikacji warunków płacowych ustalonych w umowie o pracę (lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy) i zmiana nie była spowodowana przejściem na inny wymiar czasu pracy, to podstawę oblicza się jako średnią wyn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę