Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Po kontroli Inspekcji Pracy musieliśmy wypłacić pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, jako zaległy, za kilka wstecznych miesięcy. Czy wcześniej wypłacone wynagrodzenie urlopowe należy ponownie przeliczyć i włączyć te dodatki, oraz wypłacić wyrównanie? 
 

Odpowiedź


Tak, po wypłacie zaległego dodatku nadgodzinowego należy ponownie skalkulować wynagrodzenie urlopowe wliczając dodatek i wypłacić wyrównanie.

Uzasadnianie


Urlop wypoczynkowy jest pełnopłatnym uprawnieniem, za które przysługuje tzw. wynagrodzenie urlopowe. Oblicza się je  z  uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem tylko ściśle wymienionych w rozporządzeniu urlopowym, pozycji. 

Niestałe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Do takiej grupy wliczanych składników należą dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczeń dobowych oraz – przy 1–miesięcznym okresie rozliczeniowym – także przekroczeń średniotygodniowych. 


WAŻNE: Zmienne składniki wynagrozenia przyjmuje się w kwotach wypłaconych „w okresie” 3 (lub maksymalnie 12) miesięcy przed rozpoczęciem urlopu. Kluczowy jest tu więc fakt wypłaty w okresie, a nie „za okres”. Nie ma więc znaczenia, za jaki okres wypłaty były należne. 

 

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę