Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Zmiany wymagań kwalifikacyjnych dotyczących niektórych pedagogów

187

Czy to prawna, że zmieniły się wymagania dotyczące kwalifikacji terapeutów pedagogicznych?

Odpowiedź


Tak, od 26 marca 2019 r. zmianie uległy wymagania dotyczące nie tylko terapeutów pedagogicznych, ale też psychologów, terapeutów oraz osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Uzasadnienie


Po zmianie przepisów stanowisko nauczyciela terapeuty może zająć osoba, która ukończyła studia wyższe na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. W poprzednim stanie prawnym nie było wymogu ukończenia kursów kwalifikacyjnych.

Natomiast osoby prowadzące zajęcia resocjalizacyjne/socjoterapeutyczne muszą teraz mieć takie same kwalifikacje, jakie zostały określone dla wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dodatkowo nowe przepisy określają też kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w tym przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością in...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę