Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zobowiązaliśmy pracowników w regulaminie pracy, żeby informowali nas ilekroć chcą podjąć dodatkowe zatrudnienie w czasie wolnym od pracy. Wiemy, że pracownicy lekceważą ten zapis i podejmują dodatkową pracę bez naszej wiedzy– także u konkurencji. Czy i ewentualnie jakie konsekwencje możemy wyciągnąć od pracowników, którzy podjęli zatrudnienie nie informując nas o tym fakcie?

ODPOWIEDŹ


Z powodu niepoinformowania pracodawcy o podjęciu przez pracownika innego zatrudnienia, do czego pracodawca zobowiązał pracownika na mocy regulaminu pracy nie powinno się wyciągać konsekwencji. Można natomiast skutecznie zobowiązać pracownika do informowania o podjęciu innego zatrudnienia na mocy umowy o pracę.

ODPOWIEDŹ


Ogólne przepisy prawa pracy nie przewidują, że pracownik ma obowiązek informowania o podjęciu dodatkowego zatrudnienia, czy uzyskiwania zgody na podjęcie takiego zatrudnienia. Z drugiej strony oczywistym jest, że w szeroko pojętym interesie pracodawcy jest ażeby pracownik nie wiązał się z innymi pracodawcami, szczególnie z konkurencją. Przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy, przewidują możliwość zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy (art. 1011 § i nast.). Warunkiem koniecznym jednak do zawarcia takiej umowy jest to, aby pracownik posiadał dostęp do istotnych informacji dotyczących biznesu, który prowadzi firma, a więc nie jest możliwe zawarcie takiej umowy z każdym pracownikiem. 

Z Państwa pytania wynika jednak, że zobowiązaliście wszystkich pracowników w regulaminie pracy, a nie w umowie o zakazie konkurencji do przekazywania informacji o dodatkowym zatrudnieniu. 

W orzecznictwie sądowym możemy spotkać się z poglądem Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r. (sygn. akt: I PK 33/16), że pracodawca jest uprawniony, aby zobowiązać pracownika (w regulaminie pracy) do udzielenia informacji o zamiarze podjęcia oraz podjęciu dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli dotyczy to pra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.