Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Każdy przedsiębiorcy musi liczyć się z tym, że zostanie skontrolowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Celem kontroli iest ocena rzetelności i prawidłowości wywiązywania się z zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców będących płatnikami składek.
 

Szczegółowa kontrola ZUS może dotyczyć:

  • samego zgłaszania do ubezpieczeń społe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź