Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników


Emerytura + stanowi wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno–rentowe. To jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone wszystkim emerytom i rencistom. Świadczenie zostanie wypłacone w maju 2019 r. w kwocie najniższej emerytury.
 

Świadczenie to będzie przysługiwało osobom uprawnionym do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników oraz służb mundurowych, a także do emerytur pomostowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających (roboczo nazywanych Mama plus) oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba wypłacone będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.

 

WAŻNE: Jednorazowe świadczenia pieniężne zostaną wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków żeby je otrzymać.

 

Emerytura+ będzie miała w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę