Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obniżonym pensum nie mogą mieć przydzielanych godzin ponadwymiarowych. Czy są wyjątki od tej zasady? 

ODPOWIEDŹ


Tak, nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe. Jest to jednak możliwe jeśli jest to konieczne dla zapewnienia w jednym oddziale realizacji ramowego planu nauczania lub za zgodą organu prowadzącego, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale. Nauczycielowi takiemu trzeba ustalić pensum łączone.

UZASADNIENIE


Kluczowe w tym przypadku jest ustalenie, czy rzeczywiście zachodzi taka  potrzeba. Jeśli tak, to nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.