Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 16

Kwiecień 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

WYNAGRODZENIA

Udział w konferencji, a podatek dochodowy i składki ZUS

Bartosz Drozdowicz

Zakup posiłków dla pracowników, a składki ZUS i podatek dochodowy

Paulina Matuszewska

Dorosłe i całkowicie niezdolne do pracy dziecko zmarłego pracownika też ma prawo do odprawy pośmiertnej

Adam Sosnowski

Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy liczy się jak wynagrodzenie urlopowe

Adam Sosnowski

Czy zawierając kolejną umowę o pracę z pracownikiem można obniżyć jego wynagrodzenia

Anna Skoczek

ZASIŁKI

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, który przebywa na zwolnieniu lekarskim

Paulina Matuszewska

Przejście pracownika na świadczenie rodzicielskie

Paulina Matuszewska

OŚWIATA I KULTURA

Czy powierzenie nowych obowiązków nauczycielowi jest zmianą umowy o pracę

Radosław Stępień

GMINY I POWIATY

Obowiązki rady gminy w sytuacji zawiadomienia przez pracodawcę o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę radnemu

Radosław Stępień

Pracownik samorządowy może odwołać się do sądu od negatywnej oceny pracy

Adam Sosnowski

Dodatek motywacyjny dla pracownika samorządowego musi być ustalony w regulaminie wynagradzania

Redakcja

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

Jak ustalić okres przechowywania dokumentacji i kiedy o nim informować

Jadwiga Sztabińska

Ciąża, a rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo

Bartosz Drozdowicz

Przedemerytalna ochrona stosunku pracy, a utrata zdolności do pracy

Bartosz Drozdowicz

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem uznanym za zaginionego

Bartosz Drozdowicz

Telepraca na żądanie pracownika

Bartosz Drozdowicz

Powód rozwiązani umowy, a świadectwo pracy

Izabela Nowacka