Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 16

Kwiecień 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Kiedy ZUS i podatek od osób współpracujących

Paulina Matuszewska

Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS dla pracownika delegowanego za granicę

Izabela Nowacka

Czy bilety na dojazdy komunikacją miejską mogą być u pracowników zwolnione ze składek na ZUS

Izabela Nowacka

OŚWIATA I KULTURA

Czy powierzenie nowych obowiązków nauczycielowi jest zmianą umowy o pracę

Radosław Stępień

Karta Nauczyciela

Ministerialny projekt zmian w Karcie Nauczyciela skierowany do konsultacji

Redakcja

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Ile obecnie może dorobić emeryt lub rencista

Redakcja

Przeprowadzanie konkursu na dyrektora instytucji kultury na nowych zasadach

Redakcja

GMINY I POWIATY

Obowiązki rady gminy w sytuacji zawiadomienia przez pracodawcę o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę radnemu

Radosław Stępień

Pracownik samorządowy może odwołać się do sądu od negatywnej oceny pracy

Adam Sosnowski

Dodatek motywacyjny dla pracownika samorządowego musi być ustalony w regulaminie wynagradzania

Redakcja

CZAS PRACY

Wliczanie czasu powrotu z pracy w delegacji do czasu pracy/nadgodziny

Bartosz Drozdowicz

Rozliczenie czasu pracy i przyznanie urlopu zatrudnionego emeryta w związku z jego prośbą o zmniejszenie ilości godzin pracy

Paulina Matuszewska

Czy pracodawca musi przechowywać harmonogramy czasu pracy

Iga Dębińska

Czy kierowca zawsze musi mieć rozkład czasu pracy

Anna Skoczek

BHP

Powstaje kodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Redakcja

Limit społecznych inspektorów pracy w zakładzie pracy

Bartosz Drozdowicz