Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jedne z naszych pracowników wypowiedział umowę o pracę. W czasie wypowiedzenia przyszedł z wnioskiem o udzielenie mu dni wolnych na poszukiwanie pracy? Czy jako pracodawca muszę się na to zgodzić. 
 

Odpowiedź
Nie, w tym przypadku pracownik nie ma prawa do dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Uzasadnienie


Urlop na poszukiwanie pracy przysługuje jedynie pracownikowi w przypadku, gdy równocześnie są spełnione dwie przesłanki.

  • okres wypowiedzenia musi wynosić minimum 2 tygodnie.
  • wypowiedzenie umowy o pracę musi być dokonane przez pracodawcę.

Jeśli pracownik spełnia obie przesłanki, pracodawca nie ma nam prawa odmówić mu dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Liczba dni przysługujących pracownikowi  na poszukiwanie pracy jest uzależniona od przysługującego mu okresu wypowiedzenia. Pracownik z z dwutygodniowym i jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ma prawo do 2 dni wolnych. Natom...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.