Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 19

Lipiec 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

POMOCNIK PŁACOWO-KADROWY

Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością

Paulina Matuszewska

ZASIŁKI

Wynagrodzenie chorobowe za przepracowane godziny w dniu zwolnienia lekarskiego

Paulina Matuszewska

Podstawa wymiaru wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika do pracy przed upływem przepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego

Paulina Matuszewska

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

Od kiedy wypłacać dodatek stażowy pracownikowi samorządowemu

Jadwiga Sztabińska

Umowa na zastępstwo pracownika samorządowego

Bartosz Drozdowicz

Nieobecność pracownika samorządowego, a dodatek specjalny

Bartosz Drozdowicz

Wysokość dodatków płacowych dla wójta

Radosław Stępień

WYNAGRODZENIA

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Anna Skoczek

Jak ustalić koszty pracownika, który otrzymał dwie pensje w jednym miesiącu

Anna Skoczek

Premia kwartalna dla byłego pracownika

Anna Skoczek

Co może zrobić pracownik jeśli pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia

Anna Skoczek

Jak udzielić i w jakiej wysokości wypłacić wynagrodzenie pracownikowi za dni wolne na poszukiwanie pracy

Izabela Nowacka

URLOPY

Wypowiedzenie umowy o pracę a wypadek przy pracy

Radosław Stępień

Świadczenia przysługujące zleceniobiorcy, który miał wypadek przy pracy

Anna Skoczek

Czy urlop tacierzyński i ojcowski to to samo

Anna Skoczek

Zmiana planu urlopów w trakcie roku kalendarzowego

Bartosz Drozdowicz

Osiągnięcie 10-letniego stażu pracy w trakcie roku, a wymiar urlopu wypoczynkowego

Izabela Nowacka

CZAS PRACY

Wymiar urlopu dla pracownika, który skończył studia w Portugalii

Radosław Stępień

Co ma się znaleźć w ewidencji czasu pracy

Jadwiga Sztabińska

Ile musi trwać odpoczynek pracownika między zmianami

Anna Skoczek

CZAS PRACY

Czas pracy osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Anna Skoczek

Ruchomy rozkład czasu pracy, a polecenie wcześniejszego przyjścia do pracy

Bartosz Drozdowicz

Czy palacze mają prawo do dłużnych przerw

Anna Skoczek

Jak w umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym określić limit godzin ponadwymiarowych

Izabela Nowacka

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

Jak zatrudnić Ukraińca w Polsce

Jadwiga Sztabińska

Umowa ze stażystą z urzędu pracy

Anna Skoczek

Dodatek 500 +, a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Bartosz Drozdowicz

Kiedy można zatrudnić nastolatka

Anna Skoczek

Czy pracodawca musi sprostować świadectwo pracy po kilku latach

Anna Skoczek

Odszkodowanie za nierówne traktowanie i niezgodne z prawem wypowiedzenie

Radosław Stępień

Data powstania stosunku pracy, a ubezpieczenia społeczne

Radosław Stępień

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Utrata statusu bezrobotnego ze względu na wiek powoduje utratę ubezpieczenia zdrowotnego

Paulina Matuszewska

Czy zatrudniając ucznia trzeba płacić składki ZUS

Paulina Matuszewska

Czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy dla pracownika przywróconego do pracy podlega oskładkowaniu

Izabela Nowacka

WAŻNE TEMATY

Zmiany w pracowniczych planach kapitałowych

Jadwiga Sztabińska

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym niepełnosprawnych

Redakcja

Od lipca 2019 roku wynagrodzenie dla pracowników medycznych będzie wyższe

Redakcja

Jest projekt o likwidacji OFE i przeniesieniu oszczędności do IKE

Redakcja

Zapowiadają się zmiany w zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym

Redakcja