Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Co może zrobić pracownik jeśli pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia

202

Od dwóch miesięcy mój pracodawca przestał wypłacać mi wynagrodzenia. Motywuje to trudną sytuacją firmy i brakiem płynności finansowej. Obiecuje oddać moje wynagrodzenie za cały ten okres pod koniec kolejnego miesiąca. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ
W takiej sytuacji pracownik może zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy, wystąpić do sądu z pozwem o wypłatę zaległego wynagrodzenia albo rozwiązać umowę o pracę.

UZASADNIENIE
Pracodawca zawierając umowę o pracę zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Pracownik powinien otrzymać wynagrodzenia we właściwej formie i terminie przewidzianym w Kodeksie pracy.  

Jeśli pracownik zdecyduje się zgłosić fakt zaniechania wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadzi kontrolę w firmie. Dodatkowym uprawnieniem PIP jest możliwość nałożenie na pracodawcę grzywny.
 
W sytuacji, gdy pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za pracę, pracownik może też dochodzić swoich roszczeń wnosząc do sądu pracy pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia. W pozwie ma prawo żądać nie tylko zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami za zwłokę, ale również naprawienia szkody, jaką pracownik poniósł przez to, że nie otrzymał wynagrodzenia na czas. 
 

Ważne

W sprawach wynikających ze stosunku pracy, pracownik nie ponosi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę