Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Czas pracy osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

220

Zamierzam zatrudnić pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności w umiarkowanym stopniu. Czy taka osoba może pracować tyle godzin, co pozostali pracownicy? Czy są jakieś obostrzenia w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ
Czas pracy osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi 7 godzin dziennie oraz 35 godzin tygodniowo. Są to normy nieprzekraczalne.

UZASANIENIE
Wymiar czasu pracy osób z niepełnosprawnością różni się nieznacznie w zależności od stopnia niepełnosprawności. I tak dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności czas pracy to 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Natomiast dla pracowników o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności jest to 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Ważne

Ze względu na niższy wymiar czasu pracy osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności nie może powodować obniżenia wynagrodzenia z tego tytułu. Niepełnosprawny musi je otrzymywać w pełnej wysokości, tak jakby pracował 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo.


Pracodawca musi ponadto pamiętać, że osoby niepełnosprawne są objęte zakazem z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.