Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Jak udzielić i w jakiej wysokości wypłacić wynagrodzenie pracownikowi za dni wolne na poszukiwanie pracy

192

Pracownik zatrudniony na umowę na czas nieokreślony, pod koniec czerwca br. dostał 1–miesięczne wypowiedzenie. Umowa rozwiąże się 31 lipca br. W dniach 4–5 lipca pracownik korzystał z dwóch przysługujących mu dni wolnych na poszukiwanie pracy. Otrzymuje wynagrodzenie stałe w wysokości 3850 zł miesięcznie oraz miesięczną premię, wynoszącą od 5% do 30% wynagrodzenia za czas przepracowany. W ostatnich 3 miesiącach premia pracownika wynosiła 308 zł, 462 zł oraz 693 zł. Jak obliczyć wynagrodzenie za dni wolne?

ODPOWIEDŹ
Obliczając wynagrodzenie za 16 godzin zwolnienia na poszukiwanie pracy należy przyjąć tylko premię z lipca, a nie z 3 miesięcy go poprzedzających. Pracownik powinien w lipcu otrzymać stałe, pełne wynagrodzenie w wysokości 3850 zł, 36,64 zł wynagrodzenia za dni wolne na szukanie pracy oraz przysługującą premię – 385 zł. 

UZASADNIENIE
W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi:

  • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
  • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

Zwolnienia tego udziela się na wniosek pracownika, na dni dla niego pracujące. Zwolnienie od pracy przeznaczone na szukanie nowej posady, nie powoduje obniżenia wynagrodzenia. Są to dni płatne. Przy obliczaniu wynagrodzenia za czas tego zwolnienia od pracy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej (chodzi tu o zmienne elementy płacy) oblicza się z miesiąca, w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę