Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę spory pensjonat. W okresie wakacyjnym jest zdecydowanie więcej pracy, więc potrzebuję pomocy w sprzątaniu. Czy do takich prac mogę zatrudnić nastolatka, który ma 17 lat? I czy musi mieć na to zgodę rodziców?

ODPOWIEDŹ
Do takiej pracy można zatrudnić nastolatka, pod warunkiem że ukończył co najmniej 8 lat szkoły podstawowej oraz złożył oświadczenie lekarskie potwierdzające brak medycznych przeciwwskazań do wykonania zawodu. Po spełnieniu tych wymogów osoba, która ukończyła 15 lat może być zatrudniona bez zgody rodziców.

UZASADNIENIE
Młodzież do ukończenia 18 roku życia może podejmować lekką pracę lub pracę w celu przygotowania do wykonywania zawodu. W tej pierwszej grupie znajdują się np. sprzątanie, opieka nad dziećmi, pomoc w sklepach i restauracjach czy roznoszenie ulotek. Wykaz lekkich prac pracodawca musi ustalić w regulaminie pracy, a jeśli nie ma obowiązku wydania regulaminu – w osobnym akcie. Nie może on zawierać prac określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Wśród nich znajdują się prace:

  • związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym (np. prace wykonywane na kolanach, w szczególności przy ręcznym cyklinowaniu podłóg, przy pracach brukarskich czy posadzkarskich),
  • zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu (np. prace w szpitalach czy oddziałach dla nerwowo i psychicznie chorych),
  • w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych (np. prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych mogących wywołać uczulenie w kontakcie ze skórą),
  • w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów (np. o działaniu uczulającym),
  • w narażeniu na działanie szkodliwych czynników fizycznych (np. narażenie na hałas).

Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie młodocianego z przyjętym wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy. Musi on też zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną do przystosowania się do właściwego wykonywania powierzonej. Ponadto musi prowadzić też ewidencję pracowników młodocianych. Młodociany ma prawo podpisać umowę o pracę bez zgody rodziców, a także samodzielnie dokonywać czynności prawnych, które dotyczą stosunku pracy (np. podpisać aneks lub ro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.