Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Jak w umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym określić limit godzin ponadwymiarowych

216

Pracownik został zatrudniony na 1/2 etatu. Kiedy wystąpi u niego praca w godzinach nadliczbowych – po przekroczeniu 4. godziny pracy czy dopiero począwszy od 8. godziny? Jak w umowie można określić tzw. godziny ponadwymiarowe?

ODPOWIEDŹ
Z pracą w godzinach nadliczbowych mamy do czynienia wówczas, gdy dojdzie do pracy wykonywanej ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. 

UZASADNIENIE
W stosunku do pracowników pełnoetatowych do naruszenia normy dobowej dochodzi po 8. godzinie pracy, a normy średniotygodniowej – po przeciętnie 40 godzinach. 

To samo dotyczy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, jednak ustawodawca przewidział tu pewne odrębne rozwiązanie. Mianowicie, strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego niepełnoetatowego, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, ustalonego dla pracy nadliczbowej. Ten wymóg ma zrekompensować pracę ponad umówiony wymiar, która nie jest pracą nadliczbową.

Ozna...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę