Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy od stycznia 2019 r. należy wpisywać w ewidencji czasu pracy godzinę przyjścia i wyjścia pracownika, czy też wystarczy prowadzić kartę czasu pracy, umieszczając w niej liczbę godzin pracy bez określenia godziny jej rozpoczęcia i zakończenia?

ODPOWIEDŹ 
Od 1 stycznia 2019 r. do ewidencji czasu pracy trzeba wpisywać zarówno godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu, jak i liczbę przepracowanych tego dnia godzin. 

UZASADNIENIE
Na dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy składają się od 1 stycznia 2019 r. cztery grupy dokumentów: ewidencja czasu pracy, wnioski pracownika związane z czasem pracy (np. o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych czy zastosowanie indywidualnego czasu pracy), dokumenty o stosowaniu zadaniowego czasu pracy oraz pracy w godzinach nadliczbowych i udzielania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym, a także zgody pracownicy w ciąży (np. na pracę w przerywanym systemie czasu pracy) i pracownika opiekującego się dzieckiem (np. na pracę w godzinach nadliczbowych).
 

Ważne

Dokumentacja obejmująca ewidencjonowanie czasu pracy musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika.


Ewidencja czasu pracy (poprzednio: karta ewidencji czasu pracy) ma być od początku 2019 r. prowadzona w ujęciu okresu rozliczeniowego. Jej treść jest bardziej szczegółowa niż obowiązująca do końca 2018 r. W ewidencji powinny się bowiem znaleźć (w przypadku każdego pracownika, bez względu na obowiązujący go harmonogram czasu pracy): 

  • liczba...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę