Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Odszkodowanie za nierówne traktowanie i niezgodne z prawem wypowiedzenie

0 946

Ostatnio został zwolniony z naszej firmy pracownik, ponieważ nienależycie wykonywał swoje obowiązki i pomimo kilku nagan wpisanych do akt, jego stosunek do klientów naszego sklepu nie uległ poprawie. Często do pracy przychodził w makijażu – był zatrudniony jako stylista. Po otrzymaniu wypowiedzenia poinformował pracodawcę, że wystąpi do sądu o odszkodowanie za niegodne z prawem zwolnienie i dodatkowo zażąda odszkodowania za dyskryminację ze względu na orientację psychofizyczną. Czy możliwe jest dochodzenie przez zwolnionego pracownika obu tych odszkodowań?

Odpowiedź
Pracownik może...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź