Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Jak ustalić koszty pracownika, który otrzymał dwie pensje w jednym miesiącu

225

Naszym pracownikom płacimy wynagrodzenia do 2 każdego miesiąca. Niestety w ubiegłym miesiącu pensję za kolejny miesiąc wypłaciliśmy 30 i tego dnia wpłynęła ona na konta pracowników. Oznacza to, że pracownicy otrzymali w jednym miesiącu dwa wynagrodzenia. W obydwu wypłatach naliczyliśmy koszty i kwotę zmniejszającą podatek. Czy postąpiliśmy słusznie?

ODPOWIEDŹ
W przypadku kosztów uzyskania przychodów postąpiliście Państwo słusznie. Natomiast kwotę zmniejszającą podatek można odliczyć tylko raz w miesiącu.

Uzasadnienie
W ciągu roku pracodawca ma obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń oraz innych wypłat ze stosunku pracy, na zasadach określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Obliczając zaliczki pracodawca pomniejsza je m.in. o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów wynoszące miesięcznie:

  • 111,25 zł – jeżeli pracownik zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy,
  • 139,06 zł – w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. 
     

Ważne

Wysokość zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów nie zależy od liczby wypłat w miesiącu, wymiaru czasu pracy, ani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.