Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Od lipca 2019 roku wynagrodzenie dla pracowników medycznych będzie wyższe

158

Wzrost wynagrodzeń jest efektem propozycji Ministra Zdrowia odmrożenia stawki bazowej w ustawie dotyczącej minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych. Obecnie stawka ta to 3900 zł. Jej odmrożenia oznacza wzrost wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników medycznych. Zgodnie z nowelizację ma ona wzrosnąć do kwoty 4200 zł.

Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na odmrożenie od lipca kwoty bazowej w ustawie dotyczącej minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych. 

Są one określane na podstawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z jej przepisami wynagrodzenie minimalne obecnie wyliczane jest jako iloczyn kwoty bazowej (3900 zł brutto) i współczynnika pracy określonego odrębnie dla poszczególnych grup zawodowych. Na przykład, współczynnik ten dla lekarza z tytułem specjalisty wynosi 1,27, a dla lekarza stażysty – 0,73. 

Z kolei dla fizjoterapeutów i pielęgniarek wskaźnik to od 0,64 do 1,05 w zależności od posiadanego wykształcenia i specjalizacji.

Szacunkowo, po odmrożeniu kwoty bazowej minimalne średnie wynagrodzenie zasadnicze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę