Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Ile musi trwać odpoczynek pracownika między zmianami

216

Część pracowników w mojej firmie zatrudniona jest w systemie zmianowym. W związku z koniecznością zmniejszenia kosztów musiałem rozwiązać umowę o pracę z kilkoma z nich. Pracę po nich przejęli pozostali pracownicy. To spowodowało konieczność ułożenia ich grafiku w ten sposób, że jednego dnia pracują na zmianie nocnej, a kolejnego przychodzą na dzienną. Pracownicy twierdzą, że taki układ pracy jest niezgodny z prawem. Czy mają rację?

ODPOWIEDŹ
Tak, układając grafik w taki sposób narusza Pan przepisy o czasie pracy, a konkretnie o normach odpoczynku. Pracownik musi mieć zapewnione co najmniej 11 godzin przerwy pomiędzy kolejnymi dniami pracy.

UZASADNIENIE
Podstawowe normy czasu pracy to 8 godzin w ciągu doby i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 
Doba oznacza 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

W jej trakcie pracownikowi należy się 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Odstąpienie od tej zasady jest dopuszczalne jedynie w stosunku do:

  • pracowników prowadzących zakład pracy w imieniu pracodawcy,
  • przypadków prowadzenia akcji ratowniczych w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia bądź środowiska lub usunięcia awarii,
  • równoważnego systemu czasu pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy, 
  • pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, 
  • a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych – wobec których jest stosowany...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę