Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeden z moich pracowników do końca maja korzystał z 2 tygodni urlopu tacierzyńskiego na nowonarodzone dziecko. W tym miesiącu złożył wniosek o urlop ojcowski na 2 tygodnie – półtoraroczne dziecko. Uważam, że nie ma do tego prawa, bo już te dwa tygodnie wykorzystał na urlopie tacierzyńskim. Czy mam rację?

ODPOWIEDŹ
Nie, urlop ojcowski i tacierzyński to nie to samo. Z każdego z nich pracownik może skorzystać oddzielnie w przysługującym wymiarze, jeśli spełnione są warunki prawne.

UZASADNIENIE
Urlop tacierzyński to potoczna nazwa dla części urlopu macierzyńskiego, z jakiego ojciec dziecka może skorzystać po rezygnacji z tego urlopu przez matkę dziecka i jej powrocie do pracy. Urlop ojcowski jest natomiast oficjalną nazwą uprawnienia przysługującego ojcu dziecka, niezależnie od urlopu macierzyńskiego.

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka ma ona prawo zrezygnować z jego dalszej części. Wtedy pozostałą udziela się pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko. 

Matka, mająca zamiar zrezygnować z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka, ma obowiązek zgłosić ten fakt swojemu pracodawcy na co najmniej 7 dni przed powrotem do pracy. 

Natomiast pracownik – ojciec dziecka, w celu skorzystania z pozostałej części urlopu niewykorzystanego przez matkę dziecka, musi złożyć wniosek w tej sprawie. Powinien w nim wskazać, że to on będzie opiekował się dzieckiem, załączyć akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie zakładu pracy matki z informacją, w jakim zakresie wykorzystała urlop. Na tej podstawie pracodawca udzieli mu tzw. urlopu tacierzyńskiego w części niewykorzystanej przez matkę. 

Ojciec przejmujący urlop macierzyński musi zgłosić to w swoim miejscu pracy najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Trudno jest określić wymiar takiego urlopu, bo zależy od wymiaru urlopu macierzyńskiego, który wykorzystała matka dziecka. W sytuacji, gdy matka zrezygnuje z urlopu po 14 dniach (czyli urlopie, który musi wykorzystać) wtedy urlop tacierzyński wynosi:

  • 6 tygodni w przypadku urodzenia się lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
  • 17 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się lub przyjęcia dwojga dzieci,
  • 19 tygodni w przypadku je...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.