Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W styczniu 2019 r. sporządziliśmy plan urlopów na cały rok. W sporządzaniu planu urlopów brały udział związki zawodowe ale przede wszystkim pracownicy wraz z kierownikami, którzy proponowali terminy urlopów i składali wnioski. Udało się wszystko domknąć. Pracownicy bardzo poważnie podchodzą do planu bo i my mamy podejście, że uzgodnienie w planie urlopów to świętość – tzn. że pracownik na pewno będzie miał urlop w zaznaczonym terminie. W tym roku mamy pierwszy raz sytuację, że urlopów zaplanowanych na listopad i grudzień nie będziemy w stanie udzielać, trafiło nam się zlecenie, którego nie możemy odpuścić i niezbędne będą wszystkie ręce na pokładzie. Planujemy przesunąć te urlopy na początek 2020 r. Już teraz chcielibyśmy zabezpieczyć się na ten czas i zmienić plan urlopów. Jak dokonać tej zmiany? Co z pracownikami, którzy powiedzą, że opłacili już jakieś wczasy?

ODPOWIEDŹ
Terminy urlopów uzgodnione w planie urlopów są generalnie wiążące dla pracodawcy i pracownika. Przepisy nie przewidują możliwości zmiany planu urlopów ale nie można takiej możliwości wykluczyć. 

Co do samego związania pracodawcy terminami urlopów w planie urlopów, ważne jest jakie reguły konkretnie obowiązują u Państwa w zakładzie pracy, tj. czy pracownicy składają wnioski o urlop, czy umieszczenie w planie urlopów jest wystarczające żeby pracownik udał się na urlop. Zamiast zmiany planu urlopów korzystniejsze w tej sytuacji wydają się indywidualne negocjacje terminu urlopów z pracownikami.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc jednak pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. 

Pracownicy w większości przypadków nabywają prawo do urlopu z dniem 1 stycznia każdego roku, dlatego też plan należy tak naprawdę sporządzać przed rozpoczęciem nowego roku. 

Z uwagi na to, że funkcjonują u Państwa związki zawodowe, jesteście macie obowiązek tworzyć plan – tylko porozumienie ze związkami zawodowymi może Państwa z tego obowiązku zwolnić. 

Z pewnością znane są Państwu szerokie dyskusje i piśmiennictwo opisujące szczegółowo charakter planu urlopów tj. na ile jest wiążący. W dużej mierze jednak będzie o tym decydował zwyczaj jaki funkcjonuje w zakładzie pracy. 

Jeśli pomimo sporządzenia planu urlopów wymagacie Państwo aby przed rozpoczęciem urlopu pracownik złożył wniosek urlopowy i odczekał na jego uwzględnienie przed rozpoczęciem urlopu, to nie można powiedzieć, że plan urlopów jest wiążący. 

Należałoby go wtedy traktować jako pewną wytyczną i informacje dla pracownika, że pracodawca dołoży starań żeby we wskazanym okresie – o ile nie zaburzy to prawidłowego toku pracy– udzieli pracownikowi urlopu. Jeśli natomiast na sporządzeniu planu urlopów tryb udzielania urlopów się kończy, tj. pracownicy we wskazanych w planie dniach udają się na urlop, sprawa się komplikuje, bowiem możemy mówić o konstrukcji na kształt uzgodnienia i zatwierdzenia z pracodawcą wniosku o urlop, czyli udzielenia urlopu niejako z góry. 

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy, urlopu można najpóźniej udzielić pracownikowi do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, dlatego Państwa plan na przesunięcie urlopów na początek 2020 r. jest do zrealizowania. Przeszkodą w jego realizacji może być jednak obowiązek udzielenia przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego trwającego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (art.162 Kodeksu pracy) w danym roku. Jeśli pracownicy mieli zaplanowany taki urlop właśnie na koniec roku, należy wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.