Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ostatnio jeden z naszych pracowników zasłabł i został odwieziony do szpitala. Przebywał dwa tygodnie na kardiologii, czego powodem, jego zdaniem, miało być wypowiedzenie umowy o pracę. Obecnie ten były pracownik zwrócił się do zakładu z żądaniem wypłaty odszkodowania związanego z wypadkiem przy pracy. Czy w tej sytuacji możemy mówić o wypadku o pracy?

Odpowiedź 
W sytuacji opisanej w pytaniu nie mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, nawet jeśli pobyt w szpitalu pracownika związany był z wypowiedzeniem umowy o pracę. 

Uzasadnienie
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jak więc wynika z definicji ustawowej w opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z wypadkiem, ponieważ to zdarzenie nagłe (zachorowanie) nie zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną. 

Takie rozumienie wypadku przy pracy zaprezentował Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z 16 stycznia 201...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę