Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Wymiar urlopu dla pracownika, który skończył studia w Portugalii

215

Zatrudniłem pracownika – obywatela polskiego, który skończył studia w Porto (Portugalia). Zajmuje się on rynkiem portugalskim i brazylijskim. Obecnie po roku pracy wystąpił z pytaniem w jakiej wielkości należy mu się urlop wypoczynkowy? Czy do stażu od którego liczy się wymiar urlopu należy doliczyć mu studia zagranicą?

Odpowiedź 
Tak, pracodawca musi zaliczyć do stażu od którego liczy się długość urlopu wypoczynkowego, studia pracownika, które odbył poza Polską. 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wynosi: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; albo 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Kodeks pracy nie rozstrzyga, jaką szkołę wyższą (gdzie położoną) pracownik musi ukończyć. W tym celu należy odnieś się do treści art. 326 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. I tak dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.