Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy dla pracownika przywróconego do pracy podlega oskładkowaniu

0 930

Z pracownikiem została przed sądem zawarta ugoda w sprawie wypłaty odszkodowania za czas pozostawania bez pracy. Pracownik został niesłusznie zwolniony bez wypowiedzenia i wystąpił do sądu o przywrócenie. Sąd się przychylił do tego wniosku. Pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie za cały okres bez pracy, gdyż był on pod szczególną ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę. Jednak przed sądem doszło do ugody, na podstawie której pracodawca zobowiązał się do wypłaty wynagrodzenia za okres 3 miesięcy. Czy takie wynagrodzenie (odszkodowanie) mające na celu wyrównanie utraty zarobku podlega oskładkowaniu czy może być zwolnione?
 

Odpowiedź
Wynagrodze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź